UAB „SPA BABOR Cosmetics“ įgyvendina projektą „UAB „SPA BABOR Cosmetics“ e.komercijos modelio diegimas”

UAB „SPA BABOR Cosmetics“ įgyvendina projektą „UAB „SPA BABOR Cosmetics“ e.komercijos modelio diegimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą. Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.
Projekto pavadinimas – „UAB „SPA BABOR Cosmetics“ e.komercijos modelio diegimas”
Projekto tikslas –informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 66 500,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 49 875,00 Eur
Projekto vykdymo pradžia – 2022-02-22
Projekto vykdymo pabaiga – 2023-02-13